tel: +381 21 64 11 522
english   italian   srpski  Zavarivanje


CORIMPEX

Aparat za kontinualno zavarivanje ( ETP postupak ) Uredjaj za zavarivanje pod praškom sa dve glave, izvor Lincoln 1000 A DC 2 kom, vodjenje glavapo šavu preko pipalica, max dužina zavarenog elementa 24m. Za izradu zavarenih nosača i kutija (nosači do 2000 mm, kutije 200x1300 mm.

Uređaj za zavarivanje moždanika IT 2002

Uređaj za zavarivanje moždanika IT 2002 Za moždanike prečnika 2 do 22mm.

Ostalo za zavarivanje:

Uredjaj za zavarivanje cilindara
Uredjaj za podužno zavarivanje cilindara
Aparati za MAG i REL zavarivanje (500A)
Terenski aparati za zavarivanje sa sopstvenim agregatima